Thursday, March 02, 2006

Tagalog Brodkast


Ruel Francisco, PIA-Cavite
Rason at respeto lang ang kailangan

Nakasalalay na lamang sa Korte Suprema ang solusyon sa umpugan ng Malakanyang at Se-nado kaugnay ng Executive Or-der 464. Kailangan na nating madaliin ang pagdedesisyon sa petisyon ng mga senador na nagpapabura sa kontrobersyal na kautusang ito ng Pangulong Arroyo.
Kapwa ayaw bumigay ng Malakanyang at Senado sa ka-nilang posisyon sa EO 464. Kung hindi kikilos agad ang Korte Suprema, hindi imposible ang ba-bala ng ilan na mauwi sa cons-titutional crisis ang usapin dito.
Bagamat bahagyang lu-mambot ang Malakanyang nang payagan ang mga cabinet offi-cials na dumalo na sa budget hearings ng Senado. Matibay naman ang paninindigan nitong hindi kusang ibasura ang EO 464. Hindi maiaalis ito sa Palas-yo dahil kailangan nito ang pro-teksyon mula sa mga paglapas-tangan sa ehekutibo.
Natural ding hindi lumam-bot ang Senado dahil hindi nito isusuko ang kanilang poder dahil para na rin nilang babalewalain ang independence ng kanilang institusyon.
Kung tutuusin, hindi na sim-pleng turf war ang umpugang ito ng Malakanyang at senado sa EO 464. Pero ang nasasakri-pisyo ay ang harmonious na re-lasyon at kooperasyon ng dala-wang sangay ng gobyerno. Ang independence naman ng mga ito ay hindi kailangang isuko sa isa’t isa. Dapat lamang ay magkaroon ng balanse dito para sa maayos na takbo ng legislative agenda ng gobyerno na magta-translate sa mas produktibong programa para sa publiko.
Marami na ang nananawa-gan para magkasundo ang dala-wang panig. Reason and respect lang naman ang kailangang pai-ralin ng mga ito para maibalik ang dating takbo ng relasyon ng Pa-lasyo at mga senador. Ngunit ang problema, hindi talaga magka-kasundo kung ang isang party ay sarado na sa kanilang gusto.
Kailangang may magkusang magbigay. Nagpaubaya na ang Malakanyang kaya nagisa na ng mga senador ang ilang cabinet secretaries sa budget hearing. Pero ayaw pa ring magpaubaya ng mga senador. Aba’y hindi naman pwedeng ibinigay na ang braso eh pati hanggang ulo ibibigay na rin.
Masyado na yatang matayog kasi ang pedestal ng mga sena-dor kaya ayaw nang bumaba kahit bahagya lang. Isa sa nagpa-pataas ng ere ng mga ito ang po-sitibong rating sa kanila ng pub-liko sa mga surveys. Tinatalo nila dito ang palasyo pero resulta din naman ito ng walang sawa nilang paninira sa Pangulong Arroyo.
Sana lang ay magkusa na ang Korte Suprema na pabilisin ang pagpapalabas ng desisyon sa isyu ng EO464. Alam nating hindi nadidiktahan ang Kataas-taasang Hukuman pero idinidikta na ng public interest ang maa-gang resolusyon sa bagay na ito.
Habang tumatagal ay dumarami din ang nakikisawsaw na sa isyung ito. Isa na rito ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na nagpetisyon na rin para ipa-TRO ang EO 464. Oo nga’t question of law ang isyu sa kautusang ito pero this is a matter between the palace and the senate. At kung umpugan ng dalawang institusyon ng gobyerno patungkol sa batas at poder, walang ibang dapat sumawsaw dito kundi ang Court of Last Resort.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home