Thursday, March 02, 2006

Philhealth KapamilyaRenewal sa ilalim ng sponsored program

Kabilang sa proklamasyon ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong nakaraang Disyembre 2004 na ang bawat Local Government Unit ay kinakailangang makapag-enroll ng mga indigent families sa kani-kanilang lokalidad sa ilalim ng Sponsored Program upang mabigyan ng pagkaseguruhang pangkalusugan ang bawat pamil-yang Pilipino. Ito ay sa pamama-gitan ng Enhanced PCSO-GMA Program.
Makalipas ang isang taon, ang renewal ng mga naturang in-digent na ito ang pinagtuunan ng pansin ng PhilHealth. Kaya naman, kaagad ang pakikipagtulungan sa mga barangay upang himukin ang mga ito na ituloy nila ang programa sa ilalim ng sarili nilang proyekto.
Sa pakikipagtulungan ng lo-kal na pamahalaan sa PhilHealth, ang mga bayan ng Pagsanjan at Liliw sa Laguna at San Narciso, Agdangan, Gumaca at Lopez sa Quezon ay nabigyan na ang ilan sa mga baranggay na nakapag-sumite na ng mga kinakailangang dokumento para sa renewal ng mga family health card. Ito naman ay sa pamamagitan ng renewal ng 2.5 M pamilya na dating naka-tala sa EPCSO-GMA program.
Sa ilalim nito, ang bawat miyembro na mage-enroll ay kinakailangang dati ng miyembro ng Enhanced PCSO Greater Medicare Access Program. Ang kinatawan mula sa PhilHealth ay nakikipag-ugnayan sa bawat munisipyo kung saan sila ay binibigyan ng kaukulang listahan ng mga pamilyang kwalipikado sa pagre-renew.Pinagsasagot din ng Family Data Survey ang bawat pamilya upang matukoy ang estado ng kanilang pamumuhay.
Ang mga I.D.’s na natapos ng mai-proseso ng PhilHealth ay ire-release sa naturang sponsor upang makapag-talaga ng araw kung saan maaari na itong mai-pamahagi sa bawat pamilyang na-renew. Ito ay magagamit ng miyembro at mga kwalipikadong makikinabang sakaling sila ay ma-ospital sa loob ng validity period na isang taon na nakasaad sa I.D.
Patuloy pa din ang pagpo-proseso ng iba pang I.D.’s ng ba-wat miyembro. Hindi tumitigil ang Membership and Marketing Divi-sion sa pakikipag-ugnayan sa iba’t-ibang barangay upang ma-bigyang katuparan ang layunin ng programang ito sa pamamagi-tan ng pagbibigay ng PhilHealth de-kalidad na serbisyo at pang-kaseguruhang pangkalusugan sa lahat ng Filipino.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home