Thursday, March 02, 2006

Dear Philhealth

Cleofe Montemayor

Sa panahon ngayon, ang bawat tanggapan, institusyon o maging sa ating mga tahanan ay mabilis na ang komunikasyon. Dahil sa internet maaari na tayong makatanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng email. Nakakapagpadala na tayo ng liham sa isang tao sa loob lamang ng ilang minuto. At ang kagandahan pa nito, kaagad din nating nakukuha ang katugunan dito. Ito ay isang magandang paraan lalo na kung importante ang nais nating alamin mula sa pinadalhan natin ng liham.
Sa bawat araw ay ilang miyembro na rin ang nagpapadala ng email sa aming tanggapan. Karamihan sa kanila ay nagnanais na malaman kung ano na ba ang nangyari sa kanilang claim. Ang iba naman ay nagtatanong ukol sa mga programa ng PhilHealth at kung ano ang dapat nilang gawin kung sakaling mayroon silang nais baguhin sa kanilang membership data. Ito ang naging katanungan ng ating email sender para sa episode na ito ng Dear PhilHealth. Ating tunghayan ang naging liham ni Gng. Evangeline Young ukol dito.
-------ooOoo-------
Dear PhilHealth,
Magandang araw! Dati akong empleyado sa isang kumpanya sa Quezon City subalit tumigil ako sa pagtatrabaho tatlong taon na ang nakakalipas dahil nag-asawa ako at nagkaanak. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakapag-file para sa aking change of status. Nais ko sanang malaman kung ano ang application procedure at kung saan ko ito dapat ipasa.
Maraming salamat. Aasahan ko po ang inyong kasagutan.
Lubos na sumasainyo,
Evangeline Young
-------ooOoo-------
Mahal na Gng.Young:
Kung nais po ninyong baguhin ang inyong membership category at civil status sa PhilHealth, dapat po kayong magsagot ng amendment o M2 form. Ito ang form na sinasagutan para sa anumang impormasyon na nais ninyong baguhin sa inyong pagiging miyembro sa PhilHealth. Kabilang dito ang paglilipat ng membership category, pagbabago ng civil status, pagdadagdag ng kwalipikadong makikinabang at pagbabago ng address at iba pang impormasyon.
Para sa inyong pagbabago ng civil status, dapat kayong maglakip ng kopya ng marriage contract na may registry number upang ganap itong mabago. Ipasa ang M2 form at marriage contract sa aming tanggapan at matapos itong maproseso, padadalhan namin kayo ng PhilHealth Number Card (PNC) na nakalagay ang inyong apelyido bilang may asawa at ng Member Data Record (MDR) na magpapatunay ng mga pagbabagong isinagawa sa inyong record.
Maaari kayong magpatuloy ng pagbabayad sa PhilHealth bilang boluntaryong miyembro kung hanggang sa ngayon ay hindi pa po kayo nagtatrabaho. Ang kontribusyon ay Php 300 bawat quarter. Ang nakalipas na tatlong taon ay hindi na po ninyo maaaring bayaran. Sa halip, ang kasalukuyang quarter na lamang ang dapat bayaran sapagkat may kaukulang deadline sa bawat quarter.
Para sa M2 form, maaari po kayong kumuha ng kopya nito sa aming website www.philhealth.gov.ph o sa alinmang pinakamalapit na opisina ng PhilHealth sa inyong lugar. Ang mga address at telepono ng PhilHealth offices ay matatagpuan din sa aming website.
Sana po ay nasagot namin ang inyong katanungan. Kung mayroon pa kayong nais malaman, huwag po kayong mag-aatubiling muli kaming padalhan ng email o kaya ay tawagan sa telepono bilang (042) 373-67-03.
Lubos na gumagalang,
Cleofe M. Montemayor
-------ooOoo-------
Inaanyahan ang lahat na magpadala ng kanilang liham sa:
PhilHealth Regional Office IV-A
AMCJ Square Bldg., Diversion Road
Brgy. Bocohan, Lucena City 4301
o mag-e-mail sa info.pro4a@philhealth.gov.ph o sa region4a@philhealth.gov.ph upang maipaabot ninyo ang inyong katanungan sa aming tanggapan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home