Wednesday, March 01, 2006

Batas: Pag-usapan natin


Fiscal Florante Gonzales

Kaso ni Ramil


Si Ramil naman dahil siya ay isang kahero sa bangkong pribado kahit halos pareho ang ginawa niyang krimen sa ginawa ni Pedrito, malaki ang pagkakaiba ng kanilang pananagutan. Accountable person din si Ramil sa pribado nga lamang. Bilang kahero, pinagtitiwalaan siya ng kumpanya. Sa kanyang ginawang paggamit ng pera at panghuhuwad ng withdrawal slip, dalawa ang krimen na nagawa niya.
Ang una ay Estafa. Nasa kanyang pag-iingat ang salapi ng bangko dahil siya ay pinagtitiwalaan. Inabuso niya ang pagtitiwala ng kumpanya ng gastusin niya ito ng walang pahintulot ang bangko.pinarurusahan ito ng Artikulo 315 (b) ng Kodigo Pinal.
Ang ikalawa ay falsification of Commercial Document dahil sa paggamit niya ng withdrawal slip isang commercial document ito na pinalabas niya na may deposito na naglabas ng pera. Gayong ang taong ito ay hindi naman kumukuha ng kanyang deposito.
Hindi ba ito Complex Crime? Kung ating susuriin hawak na ni Ramil ang pera. Hindi na niya kailangang gumawa pa ng ibang paglabag para makuha ito tulad ng ginawa ni Pedrito para makakuha ng pera kay Romy kinakailangan niyang ipakita na 200 libong piso ang resibo. Ang pagpapalsipika ni Ramil ng withdrawal slip ay ginawa niya para itago lamang ang krimen na nagawa na niya. Hindi ito kailangan upang ganap na makuha niya ang pera. Hindi po ito papasok sa Complex Crime.
Hindi pa po dito natatapos ang kamalasan ng dalawa. Kung ating gugunitain ang dalawang kaibigan natin ay pumasok sa motel na pag-aari ni Richie. May kasama silang dalawang babae. Dahil lasing nga, ng makatulog, sinamantala ng dalawang babae, tinangay ang kanilang pera. Hindi nila nabayaran ang pagkakagamit sa kwarto. Sa halip na makipag-usap at magpaliwanag sa namamahala, pinili nila na tumakas at takbuhan ang kanilang pananagutan. Sila ay nadala sa presinto.
Ang paggamit po ng silid ng motel, hotel, inn, boarding house at mga kapareho nito na tuluyan na tirahang panandalian o pagkain sa restaurant na hind nagbabayad ay pinarurusahan din ng batas, Estafa rin po ito, Artikulo 315 Par. 2 (e).
Ang pagkuha naman ng mga babae sa pera ng dalawa habang sila ay natutulog alam na natin ang kasalanan nila ay pagnanakaw o pang-uumit.
Ang tanong po ay ito, kung nakipagtalik kaya sina Ramil at Pedrito sa kasama nilang mga babae sa usapang babayaran nila ang mga ito pagkatapos ng matatamis na mga sandali ngunit matapos masiyahan at malunod sa kaligayahan ay tumakas at hindi nagbayad si Ramil at Pedrito, may maikakaso kaya ang mga babae?
Kung matanggap naman kaya ang pera at pagkatapos ay umayaw ang babae na makipagtalik ngunit ayaw din naming ibalik ang pera dahil nagastos na, may kaso ba?
Habang nasa loob sila ng motel, kusa ang pagsama ng babae at handa naming makipagtalik subalit ng malaman na wala ng pera ang dalawang lalaki umayaw na. Tinakot ng dalawa sinabing isusuplong sa pulis na sila ay puta (prostitute) na paglabag sa batas at dahil sa takot pumayag, may kaso kaya ang mga lalaki? Magandang pag-usapan, di po ba?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home